Nargile İçmenin Kanser ve Başka Riskleri

Safa

New member
Meyve aromalı bir tütün eserinin cam bir borudan solunduğu nargile içiminin popülaritesi, kanser ve öbür tıbbi durumlar üzere ziyanlı tesirleri konusunda telaşları artırmaktadır. Nargile dumanı, tütün dumanında bulunan birebir kanserojenlerin birçoklarını içerir. Aslında, ne kadar dumanın solunduğu ve ne kadar derinden solunduğu üzere faktörlere bağlı olarak, nargile dumanının daha da tehlikeli olabileceğine dair birtakım göstergeler vardır.

Nargile içimi bilhassa gençler ve genç yetişkinler içinde popülerdir ve bunların birden fazla soluduklarının sigara dumanı kadar potansiyel olarak tehlikeli olduğunun farkında değildir.

2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, lise son sınıf öğrencilerinin %18’i son 12 ayda nargile içtiğini sav etti. Öteki araştırmalar, nargile içme oranının %30 civarında olduğunu ve birçok öğrencinin çoklukla potansiyel hastalık riskinden habersiz olduğunu gösteriyor. Genç yetişkinler içinde yapılan araştırmalar, %60’a varan bir oranın nargile içiminin sigara içmekle bağlı tehlikelere sahip olduğunu düşünmediğini ve kimilerinin bunu “sigara içmek” olarak düşünmediğini bulmuştur.

20 Aralık 2019 prestijiyle ABD’de , puro yahut başka tütün eserleri (nargile tütünü dahil) satın almak için yeni yasal yaş hududu 21’dir.

Toksinler ve Kanserojenler

Hastalık Denetim ve Enfeksiyon Merkezlerine (CDC) göre, nargile dumanı en az sigara dumanı kadar zehirlidir: Nargile dumanındaki potansiyel toksinleri inceleyen çalışmaların 2015 yılında yapılan bir incelemesi, dumanın bilinen yahut şüphelenilen 27 kanserojen içerdiğini ortaya koydu.

Bunlardan birçoğunun nargile dumanında sigara dumanından daha yüksek konsantrasyonlarda olduğu bulundu, bunlara kalp hastalığına katkıda bulunabilen karbon monoksit (nargile borusundaki suyu ısıtmak için kullanılan kömürden); benzen; ve düzeyleri nargile dumanında sigara dumanından daha yüksek olan yüksek moleküler yüklü polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH’lar). Hem sigara tıpkı vakitte nargile dumanında bulunan öbür toksinler içinde arsenik, kobalt, krom ve kurşun bulunur.

Daha Fazla Solunan Duman Miktarı

Nargile dumanının sigara dumanından daha zehirli olmasının bir sebebi, daha fazla dumanın solunmasıdır. Nargile içmenin tipik bir “seansında” (yaklaşık bir saat), tek bir sigara içerken olağanda alınan 20 nefese karşı 200 nefes çekilir. Bu, bir sigara ile solunan 500 ila 600 ml dumana kıyasla 90.000 mililitre (ml) dumanın solunmasıyla sonuçlanan tipik bir nargile seansına dönüşür.

Nefes Derinliği

İnsanlar nargile dumanını sigara dumanından daha derin bir biçimde ciğerlerine çekme eğilimindedir. Bunun manalı olduğu kanıtlanmamakla birlikte, sigaraya filtre eklenmesinden daha sonra akciğer kanseri oranlarındaki değişikliklere bakmak yardımcı olabilir. Sigaraların filtreleri olmadan evvel, duman bu kadar derin solunmuyordu ve skuamöz hücreli karsinom olarak bilinen bir cins akciğer kanserine niye olma mümkünlüğü daha yüksekti. Bu tip akciğer kanseri en sık akciğerlere giren büyük hava yollarında (bronşlar) görülür ve bu yerleşim yeri niçiniyle hastalığın daha erken bir evresinde keşfedilme eğilimindedir (çünkü öksürme, öksürme, kan gelmesi, hırıltı ve teneffüs yolu tıkanıklığına bağlı sık enfeksiyonlar).

Sigaraya filtre eklenmesiyle akciğer adenokarsinomu daha yaygın hale geldi. Bu tip akciğer kanseri çoklukla akciğerlerin periferinde görülür ve bu yerleşim niçiniyle ekseriyetle hastalığın ileri evrelerinde bulunur.

Bağımlılık

Bağımlılık yapan sigaranın ortasındaki nikotindir ve sigara dumanında olduğu üzere nargile dumanında da nikotin mevcuttur. Bilakis reklam yapılmasına karşın, nargile dumanı da katran içerir. Katranı oluşturan yakma (sigara ile) yahut ısıtma (nargile ile) sürecidir. Aslında nargile içimi, daha uzun müddet içildiğinden ve daha kuvvetli bir sürükleme gerektirdiğinden katrana daha fazla maruz kalmaya niye olabilir.

Kanser Riski

Nargile içenler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere sigara içmenin niye olduğu birebir kanserler için risk altında olabilir :

  • Akciğer kanseri : Sigara dumanında bulunan birebir akciğer kanserine niye olan kanserojenlerin birçoğu nargile dumanında da bulunur. Hindistan’da yapılan bir araştırmaya bakılırsa, nargile içenlerin akciğer kanserine yakalanma mümkünlüğü, içmeyenlere bakılırsa dört kat daha fazla.
  • Baş ve boyun kanseri
  • Yemek borusu kanseri
  • Ağız kanseri : Tütün, ağız ve boğazdaki dokuları tahriş eder ve tütün çiğneyen şahıslarda görüldüğü üzere, kansere yol açabilecek iltihaba yol açar.
  • Mide kanseri : Son araştırmalar, nargile içimi ile mide kanseri ve tertipli nargile kullanıcılarının midelerinde prekanseröz lezyonlar içinde bir ilgi olduğunu göstermiştir.
  • Mesane kanseri : Amerika Birleşik Devletleri’nde erkeklerdeki mesane kanserlerinin %50’sine sigara içmek yol açar.
  • Pankreas kanseri : Araştırmalar, nargile kullanıcılarının pankreas kanseri geliştirme riskinin arttığını göstermiştir. Nargile içmek, pankreas kanseri için değerli bir risk faktörü olan diş eti hastalığı riskini de artırır.
Nargile İçilmesiyle İlgili Başka Sıhhat Durumları

Tıpkı sigara içmekte olduğu üzere, nargile içmekle ilgili kanserin ötesine geçen diğer birfazlaca sıhhat durumu vardır.

Nargile ve Obezite

Sigara içmek kimi vakit kilo kaybıyla ilişkilendirilse de, nargile içimi için bunun aksisi geçerli üzere görünmektedir. Obezite ile nargile içimi içindeki alakayı inceleyen çalışmaların 2019 meta-analizi, nargile içiminin yaş yahut cinsiyete bakılmaksızın daha yüksek obezite riski ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Enfeksiyonlara Maruz Kalma

Sigaralar çoklukla bir kişi tarafınca tek başına içilirken, bir nargile salonunda yahut konut etkinliğinde piponun “çevresinden geçerken”, bir nargile piposu çoklukla birkaç kişi tarafınca paylaşılır. Nargile içen arkadaşların ağızlarında bulunan bakteri yahut virüsler, oral herpes virüsü üzere mikroplar da dahil olmak üzere “paylaşılabilir”.

Nargile içiminden kaynaklanabilecek öteki hastalık ve durumlar amfizem, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) , kalp hastalığı, osteoporoz, gebelik komplikasyonları, erken doğum ve kısırlıktır.

Sonuç olarak, nargile içiminin görünüşte zararsız bulunmasına ve tütün eserinin meyvemsi tadına karşın, nargile alışkanlığı kişinin sıhhati ve sevdiklerinin, bilhassa çocuklar ve genç yetişkinlerin sıhhati için sigara içmek kadar tehlikeli olabilir.