Bulmacada nitelik ne demek ?

Leila

Global Mod
Global Mod
Bulmaca, cogu zaman karslaslan, eglenceli ve zorlu bir oyundur. Oyunun amac, cok sayda kutudan olusan bir tablonun, cozulmesi gereken, bir kelimenin harflerini bulmaktr. Bulmacalar, cogu zamanda bir gazetede, dergide veya bilgisayar ekrannda oynanabilir. Bulmacalarn niteligi, cozumu gerektirdigi kelimelerin secimine veya bulmacann ozelligine gore degisiklik gosterebilir.

Bulmaca oynayan kisi, cozmek icin bir kelime belirleyebilir. Genellikle, belirlenen kelimenin harfleri, kutularda baz harfler kullanlarak elde edilir. Harflerin says ve nerede yerlesecekleri, bulmacann niteligine veya ozelligine gore degisebilir. Ornegin, bir bulmacann niteligi, kelimenin ilk harfini bulmak icin kullanlan kutularn saysna bagldr.

Diger bir deyisle, bulmaca oynayan kisinin, kars karsya kaldg sey, belirlenen kelimenin harflerinin bulmacann kutularndan ckarlmasdr. Bu kutular, oyunun niteligine veya ozelligine gore degisebilir. Baz bulmacalarda, harfler sekiller halinde yer alrken, bazlarnda da harfler arasnda bosluklar vardr. Bulmaca oynayan kisinin, kutularn hangi harfleri icerdigini anlamas ve kutular kullanarak, belirlenen kelimenin harflerini ckarmas gerekir.

Bulmaca oynayan kisinin, kutularn harflerini anlamas ve bulmacay cozmesi, bulmacann niteligini belirler. Baz bulmacalar, tek harfle baslar veya biterken, bazlar birden fazla harfle baslar veya biter. Baz bulmacalarda, harfler sadece belirli sralarda kullanlabilirken, bazlarnda herhangi bir sraya gore kullanlmaz. Bulmaca oynayan kisi, bulmacann niteligine gore, kutularn harflerini anlamal ve belirlenen kelimenin harflerini ckarmaldr.